Comunitate

Caută

Evenimente
Vă recomandăm
Marathon Piatra CraiuluiMarathon 7500Bike marathon 4 MountainsCazare Predeal

cazare


Cazare, Pensiuni, Hoteluri

Parteneri
Zitec - software outsourcing romania

Știrile Radio Cluj


Alpinet on TwitterAlpinet on Facebook

Liste Alpinet - alpinet2k

Bookmark and Share

De la: Teodorescu Mihail <m...@yahoo.com>
Data: Marți, 9 Iul 2013, 18:24
Subiect: [a] povestea satului de sub Vidraru
Salut

O discutie de pe aci, cu intrebarea cuiva, cum au aratat anumite locuri din Carpati romanesti, inainte de a se face diverse constructii, m-a facut sa caut pe google, sa vad
daca gasesc ceva poze cu locurile acelea.
Deocamdata, nu am gasit prea mult, dar am gasit un articol interesant, despre un sat, care a existat inainte de constructia barajului de la Vidraru:
(sault Cumpana)

http://www.curier.ro/index.php? option=com_content&task=view&id=48770&Itemid=375
(am dat copy paste si s-au copiat si pozele)

"

Unul dintre cele mai mari lacuri de acumulare din
Europa, Vidraru, ascunde o poveste impresionant . Un A ntreg sat a fost
scufundat sub apele gigantului realizat A n anul 1965. Legendele spun c
atunci au pierit i oameni, care erau atA t de lega i de acel loc, A ncA t
au ales moartea decA t s fie str muta i. Despre respectivul loc nu s-a
mai vorbit dup aceea, doar la muzeul din Curtea de Arge existA nd
cA teva imagini-document ce atest existen a respectivului loc. Desigur,
fotografiile sA nt publicate al turi de acest material i facem men iunea c ele au fost oferite de institu ia sus-men ionat . A
A
Pu ini au v zut valea A n care s-au adunat apele lacului de acumulare, A nainte
ca aceast construc ie s fie gata i pot oferi o m rturie cu priA vire
la satul-legend cu nume preA destinat. Unul dintre cei care- i mai
amintesc acele vremuri este medicul hematolog Traian DumiA tresA cu, A n
ani a 60 el fiind student, paA sionat al muntelui i al schiului.
A
M turat de viituri
R m i ele satului Cump na s A l luiesc sub apele Lacului Vidraru, de zeci de ani, povestea lui fiind aA cum acoperit de timp i ascuns sub ape.
Legendele locale, din AreA fu, povestesc despre oameni care nu au vrut
s - i p r seasc locuA in ele, atunci cA nd s-a dat drumul la ap pentru a umple barajul, i au pierit sub ape. a A n zon circul A nc legende cu
oameni care nu au vrut s - i p r seasc locuin ele i au pieA rit acolo,
dar nu exist nimic ofiA cial A n acest sens. Este adev rat c acolo a
existat un sat numit CumA p na. Exist i cA teva fotografii din zoA n ,
una chiar cu Moc ni a A n gara dinA Cump naa , spune Gabriel MoiA sescu,
directorul Muzeului din Curtea de Arge . Exist oameni care au fost
acolo, au vizitat satul respectiv i A i amintesc perfect cum ar ta
comunitatea. Unul dinA tre ei este doctorul Traian DumiA tresA cu. El ne-a
rememorat cA te ceva din aA mintirile sale din acest loc fabuA los.
a Localitatea a existat acolo A nA c de pe vremea cA nd a A nceput
exA ploatarea forestier A n zon , aceast activitate fiind realizat la
A nceput de austrieci. A n jurul anului 1960, o viitur puternic a
m turat o parte din cele cA teva zeci de caA se. Dup aceast viitur , s-a luat m sura A nceperii construc iei baraA jului. A nainte s se ridice
barajul ViA draru, A n acea vale exista un sat, A Cump na, cam A n dreptul
actualei cabane cu acela i nume. Viitura a m turat o parte din
construc ii, iar cele care erau mai sus i au r mas A n picioare au fost
acoperite de aA pele Vidraruluia , spune dr Traian DuA mitrescu.
A
Vila Br tienilor i Vila Verde, acoperite
Vila Verde apar inea adminisA traA torului p durilor la acea vreme, cei care
f ceau exploata ie forestier i c rau lemnul la vale cu Moc A ni a. Casa Autonom a P durilor Statului avea A n satul actualmente subA acvatic o
vil , numit Vila VerA de. A n afar de aceast vil mai imA pun toare, mai existau case de loA cuit, un magazin, dar i o vil de vacan a
familiei Br tianu, care se afl acum pe fundul lacului, chiar A n dreptul cabanei Cump na. a CA nd este nivelul apei din Vidraru mai jos, se mai
pot vedea fundaA iile sub ap , mai ales cele ale Vilei Br tienilor i
Vilei Verde. Mai exista o construc ie lung , cu biroA uri, un buA fet i
un punct de prim-ajutora , A i aminte te medicul. Ion S nduloiu, cel care conduce Serviciul SalvaA mont Arge , ne-a vorbit i el desA pre existen a acelei comunit i i a confirmat c , uneori, cA nd nivelul apei era
foarte sc zut, A n anii treA cu i, se puteau vedea funda iile
consA A trucA iilor. Exist i pove ti cum c , acum mai mul i ani, ie it
la suprafa cruA cea de pe turla bisericii.
A
Vagonul sanitar
O comunitate destul de mare de exploatatori forestieri locuia A n zon ,
iar pe lA ng ei avea de lucru mai mereu i personalul medical, care urca periodic A n mun i. MoA c ni a, simpaticul tren arhaic, pe aA buri, era
mijlocul de transport foA losit atA t pentru a c ra lemne, cA t i pentru
pasageri, A n scop turistic. a Moc ni a avea sta ii la Albe ti, Oe ti,
Corbeni, Valea cu Pe ti, BA da i cap de linie la Cump na. La moc ni
era ata at i un vagon sanitar, ce avea pe el o cruce roA ie, destinat
transportului r ni iA lor, al bolnavilor i al personalului meA dical. De
fapt, erau dou tipuri de vagoane, unul fiind un fel de platA form , iar
alt vagon de clasa A ntA ia , poveste te Traian Dumitrescu. CA nd avea
nevoie s plece mai reA pede decA t era programat trenul, vaA A goanele
puteau s se descurce i singure, f r locomotiv . Aveau un fel de frA n manual sau semiA meA canizat , A n cazul vagonului mai luxos. a Pur i
simplu A i d deau drumul la vale platforA mei, care aA vea o frA n
maA nual , sau vaA goA nuA lui mai de lux, dotat cu un sistem
semiA meA caniA zat. Pleca singur, f r locomoA tiv , penA tru c oricum avea nuA mai de coborA ta , explic doctoA rul TraA ian DumitresA cu. Din anul
1930 aproxiA maA tiv i pA n cA nd s-a consA truit barajul, pleA cau cel
pu in trei moc A ni e pe zi."

Locurile, chiar din putinele poze de sunt acolo, arata foarte pitoresti.
Mesajele sunt preluate ca atare de la sursele menționate.
Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru forma și conținutul lor.


Legături cu Ghidul Montan:
Muntii FAGARASULUI  
Muntii FAGARASULUI - Barajul Vidraru  


O poză: [N-am găsit]

Un articol: [N-am găsit]

Un traseu:
Satul Sebes-Valea Sebesului-Stina Groapa-Varful Comisu

 Nu există comentarii pentru acest mesaj
Autentifica-te sau inregistreaza-te pentru a inscrie comentarii